top of page

KROCKETREGLER & FORTOLKNING

Indhold

Emne

Søgeord

Dato

Fortolkning

Kuglen er UDE; sportslig optræden

2015-12-08

Hvis en person oplyser at hendes kugle er ude og modspiller spiller op til hende og opdager at hendes kugle alligevel ligger inde, hvad gør man, skal hendes kugle ligges ud eller får hun en staf ved hun skal lægge over eller må modspiller lægge sin kugle tilbage og begynder forfra? Svar.: Af § 3 stk. 9 fremgår det at: ”Når spilleren har slag og slår sin kugle uden for banen, mistes et slag. Da kuglen ikke har flere slag, er kuglen død. Kuglen lægges uden for snoren et køllehoved fra, hvor den løb ud. Næste gang spilleren har slag, lægges kuglen ind – et køllehoved fra snoren. Først næste gang herefter må spilleren slå. Direkte adspurgt skal man svare ærligt og udvise sportslig optræden, hvilket fremgår af § 9 stk. 4. Regeludvalget vil opfordre til at § 3 stk. 9 overholdes, således at en kugle der er ude, lægges et køllehoved fra snoren. Dette markerer tydeligt for alle at kuglen er ude og dermed død kugle.

Fortolkning

Lægges for; $ 8

2015-10-03

Hvis en som er frispiller, krockerer, efter krockaden ligger han sig bag ved makkeren, altså ikke i spilleretning men ud mod snoren, skal der så være 30 cm.?? Der er ikke tale om at lægge for, makkeren skal have 2 slag på frispillende makker, hvorefter frispilleren bliver liggende til modspiller som ligger ude. Svar.: Svar 1: Modstanders kugle krockeres af frispiller. Af § 8 stk. 2 fremgår det at reglen for at ”lægge for” altid gælder når en af de to medspillere er frispiller. Da dette ikke er tilfældet her, gælder reglen om at lægge for ikke i dette tilfælde, hvorfor der ikke er tale om at lægge for. Spillende kugle må gerne gemme sig bag makkers kugle. Svar 2: Af § 8 stk. 3 fremgår det at: Løs og fast krockade: Medspillerens kugle skal løbe mindst 30 cm i første slag. I andet slag slås kuglen hen mod medspillerens kugle. Fri krockade: Kuglen slås mindst 30 cm fra medspillerens kugle i første slag. Afstanden på de 30 cm måles mellem kuglerne O O. I andet slag slås kuglen hen mod medspillerens kugle. I dette tilfælde gælder § 8, hvorfor reglen om afstanden på de 30 cm skal overholdes. Sker det ikke senest i andet slag, er kuglen at betragte som ”død kugle”, og mister slag i næste gang kuglen har tur.

Fortolkning

2 kugler, den ene rammer slutpind, den anden ud af banen.

2020-07-19

Gul har krockeret rød på vej mod vendepinden. Gul er spillende kugle. Gul og rød skydes samlet mod pinden, gul rammer pinden og rød løber ud over snoren. Svar.: 2. slag i krockeringen kan ikke overføres efter pinden er ramt. Gul optjener et slag på at ramme vendepinden, dette slag bruges til at lægge rød ind. Da gul ikke har flere slag er det sort, der har tur. Til grund for afgørelsen er §3stk 10: ….Der tabes slag når en eller flere kugler løber ud af banen. Og videre i samme paragraf:.. …Straffen for fejl falder først, når kuglerne ligger stille. Dvs. at opnåede slag i det udførte slag fratrækkes et slag for fejl

Fortolkning

2 slag efter passage af bue 4 og 5.

2020-07-09

Ved at passere bue 4 og 5 i et slag har man efterfølgende 2 slag. Til grund for afgørelsen er § 3 stk 3: Ved i ét slag at passere to eller flere buer gives to slag.
bottom of page